English-Turkish translations for brief:

kısa · özet · özlü · kısacık · don · bilgilendirme · belge · külot · other translations

brief kısa

That was, probably for a brief moment, his intention, but obviously he changed his mind.

Muhtemelen kısa bir süre için böyle bir niyeti vardı ama belli ki fikrini değiştirmiş.

One brief moment and then eternal peace.

Bir kısa an ve sonra sonsuz barış.

We had a brief conversation.

Kısa bir konuşma yaptık.

Click to see more example sentences
brief özet

Homeland Security has issued an emergency brief to local law enforcement.

İç Güvenlik, yerel kanun uygulayıcılarına acil durum özeti yayınladı.

And now this news brief.

Şimdi de haber özetleri.

Sergeant Richmond will brief you.

Çavuş Richmond, sana bir özet geçecek.

Click to see more example sentences
brief özlü

Stop if a neighbor, child or servant comes in. And be brief. Be brief?

Eğer bir komşu çocuk ya da hizmetçi gelirse dur, kısa ve öz konuş.

At least it was brief.

En azından kısa ve öz oldu.

It will be brief.

Kısa ve öz olacak.

Click to see more example sentences
brief kısacık

One brief moment of pain and we can be together forever.

Kısacık bir acı anı ve sonsuza kadar beraber olabiliriz.

Just one brief moment, Miss Piggy.

Sadece kısacık bir an, Bayan Piggy.

And for one brief moment, you did.

Kısacık bir an için yaptın da.

Click to see more example sentences
brief don

Boxer shorts, socks, briefs.

Boxer şortlar, çorap, slip don.

Then you're saying you wear briefs?

O zaman slip don mu giyiyorsunuz?

Do you wear briefs or boxers?

Slip don mu giyiyorsunuz boxer mı?

Click to see more example sentences
brief bilgilendirme

Maybe these daily briefings aren't such a good idea.

Belki de bu günlük bilgilendirmeler iyi bir fikir değil.

Briefing for the PM in five minutes.

Başbakan için bilgilendirme beş dakika sonra.

No gossip, no briefing, you understand?

Dedikodu yok, bilgilendirme yok, anlaşıldı mı?

brief belge

I have a brief here for Sam Bowden.

Burada Sam Bowden için bir belge var.

An intelligence briefing.

Bir istihbarat belgesi.

Are these the Galusska briefs?

Bunlar Galusska belgeleri mi?

brief külot

White boxer briefs.

Beyaz şort külot.

So, Alan, boxers or briefs?

Alan, paçalı don mu külot mu?