English-Turkish translations for brisk:

hareketli · other translations

brisk hareketli

It's joyful and brisk music.

Neşeli ve hareketli bir müziği var.

Business is brisk.

İşler çok hareketli.