English-Turkish translations for brit:

İngiliz · other translations

brit İngiliz

Give you Brits a chance for revenge?

İngilizler intikam için bir şans verin?

Brits, Arabs, Hungarians, Germans

İngilizler, Araplar, Macarlar, Almanlar.

It's only Scott and the Brit.

Sadece Scott ve İngiliz geliyor.

Click to see more example sentences