English-Turkish translations for britain:

Britanya · ingiltere adaları., ingiltere adaları · other translations

britain Britanya

That day, Mussolini declared war on France and Great Britain and I got my first bicycle.

O gün, Mussolini Fransa'ya ve Büyük Britanya'ya savaş ilan etmişti. Ve ben ilk bisikletimi almıştım.

He shall be Prime Minister. Or Emperor of Great Britain, perhaps?

Başbakan olur ya da Büyük Britanya İmparatoru olur belki.

For us, for Britain this Exhibition pavilion is a new cathedral.

Bizim için, Britanya için bu sergi binası yeni bir katedral.

Click to see more example sentences
britain ingiltere adaları., ingiltere adaları

Well, technically, Britain is an island.

Aslında teknik olarak İngiltere bir ada.