English-Turkish translations for britannia:

Britanya · britannia · other translations

britannia Britanya

Me and Pat and Wellesley three Irish heroes standing between Britannia and Bonaparte.

Ben, Pat ve Wellesley Üç İrlandalı kahraman Britanya ve Bonaparte arasında duruyoruz.

The king or Britannia.

Kral ya da Britanya!

Maybe a statue of Britannia?

Belki de Britanya heykelini?

britannia britannia

Rule Britannia and Mademoiselle Francaise are clearly astounded.

Hükümdar Britannia ve Matmazel Francaise belli ki çok şaşkın.

Now whistle the first bars of "Rule, Britannia".

Şimdi ıslık çal "Rule, Britannia" da ilk parmaklıklarda.