English-Turkish translations for brittle:

kırılgan · narin · other translations

brittle kırılgan

Uh, hemorrhoids, heartburn, lower back pain, swollen ankles, shortness of breath, extreme fatigue, brittle fingernails.

Ah, hemoroid, mide ekşimesi, sırt ağrısı, şişmiş ayak bilekleri. Nefes darlığı, aşırı yorgunluk, kırılgan tırnaklar.

It's a very brittle sound.

Çok kırılgan bir ses.

This guy's pretty brittle.

Bu adam oldukça kırılgan.

Click to see more example sentences
brittle narin

He was always so brittle.

Her zaman o kadar narindi ki.