English-Turkish translations for broadcast:

yaymak, yayın · radyo yayını · yayıncılık · other translations

broadcast yaymak, yayın

like Dracula and broadcast television.

Dracula ve televizyon yayını gibi.

Emergency broadcast! This is an emergency broadcast!

Acil durum yayını, Bu bir acil durumdur.

Ken, this is not for broadcast.

Ken, bu yayın için değil.

Click to see more example sentences
broadcast radyo yayını

It's a National Public Radio broadcast center now.

Orası artık Ulusal Halk Radyo Yayın Merkezi.

There's an emergency broadcast on the radio.

Radyoda bir acil durum yayını var.

I'm Susan Dewitt of the American Broadcasting System.

Ben Susan Dewitt. Amerikan Radyo Yayın Sistemi'nden.

Click to see more example sentences
broadcast yayıncılık

Coaches, trainers, coordinators and, yes, broadcasters.

Koçluk, antrenörlük, koordinatörlük, ve evet, yayıncılık.

Oh,joy, I am broadcasting genius.

Yaşasın, ben bir yayıncılık dâhisiyim.