English-Turkish translations for broaden:

genişlemek, genişletmek., genişletmek · other translations

broaden genişlemek, genişletmek., genişletmek

This trip is a once-in-a-lifetime opportunity for me to broaden my sexual horizons.

Bu yolculuk hayatta bir kez karşıma çıkabilecek bir şey. Yani cinsel ufkumu genişletmek için.