English-Turkish translations for brochure:

broşür · kitapçık · other translations

brochure broşür

I don't usually do things like this, but when Owen gave me this brochure

Ben genelde bu gibi şeyler yapmam ama Owen bana bu broşürü verdiği zaman

Yeah, the brochure is great.

Evet, harika bir broşür.

Yes, would you like a brochure?

Evet, bir broşür ister misiniz?

Click to see more example sentences
brochure kitapçık

Sat prep books, college brochures.

Test kitapları, üniversite broşürleri.