English-Turkish translations for brood:

kuluçka · kara kara düşünmek · kuluçkaya yatmak · derin derin düşünmek · other translations

brood kuluçka

He's a real monster, and he's not brooding, or lovesick, or noble.

O gerçek bir canavar ve kuluçkaya yatmıyor, kara sevdalı veya asil biri değil.

These dinosaurs were brooding.

Bu dinozorlar kuluçkaya yatıyorlardı.

brood kara kara düşünmek

And I assume tall, dark and brooding, here, is Nathan Stark.

Sanırım buradaki uzun boylu, esmer ve kara kara düşünen de Nathan Stark.

And then you could have brooding, sexy little vampire penguins.

Sonra kara kara düşünen seksi küçük vampir penguenlerimiz olur.

brood kuluçkaya yatmak

These dinosaurs were brooding.

Bu dinozorlar kuluçkaya yatıyorlardı.

brood derin derin düşünmek

He's dark, and he's brooding.

Karanlık ve derin düşünen bir adam.