English-Turkish translations for broomstick:

Süpürge sopası · other translations

broomstick Süpürge sopası

A man with a broomstick could really tear this place apart, couldn't he?

Bir adam bir süpürge sopası ile gerçekten burayı karıştırabilir, değil mi?

The magic of that broomstick belongs to someone else.

Bu süpürge sopası büyüsü bir başkasına ait.

The witch's half broomstick flew into a cloud

Cadı yarım süpürge sopasıyla bulutun içinde doğru uçtu.

Click to see more example sentences