English-Turkish translations for brothers:

kardeşler · other translations

brothers kardeşler

Wait a minute, you and your brother are working together and nobody told me about that?

Bekle bir dakika sen ve kardeşin beraber çalışıyorsunuz ve kimse bunu bana söylemedi öyle mi?

I'm sorry, that's my brother.

Özür dilerim. O benim kardeşim.

Because he has killed my brother

Çünkü o benim erkek kardeşimi öldürdü.

Click to see more example sentences