English-Turkish translations for brunette:

esmer, esmer. · kumral · esmer kadın · other translations

brunette esmer, esmer.

That means that that brunette FBI agent who said she was Audrey Parker, she's the real, original Audrey Parker?

O zaman Audrey Parker olduğunu söyleyen o esmer FBI ajanı gerçekten de orijinal Audrey Parker mıydı?

Is she blonde or brunette?

Sarışın yoksa esmer mi?

Great actress. A brunette, right? No, a blonde.

Harika bir oyuncudur, esmer olan değil mi?

Click to see more example sentences
brunette kumral

Does this look brunette to you?

Bu sana kumral gibi mi geliyor?

Were you always a brunette?

Sen hep kumral mıydın?

Brunette, actually, but, yeah

Aslında kumral ama evet

Click to see more example sentences
brunette esmer kadın

Well, a brunette male and a woman are crucial to this guys fantasy.

Esmer kadın ve erkek bu adamın fantezisi için çok önemli.

Blondes, brunettes, redheads, Asian women. Pregnant women.

Sarışınlar, esmerler, kızıl saçlılar, Asyalı kadınlar, hamile kadınlar.

Black ribbon, black hair, like that brunette

Siyah kurdele, siyah saç, o esmer kadın gibi

Click to see more example sentences