English-Turkish translations for brush:

fırça · fırçalamak · fırçalama · fırça darbesi · boya fırçası · taramak · other translations

brush fırça

Yeah, that's dry brush technique.

Evet. Kuru fırça tekniği o.

I like a brush For that kind of a stroke,

Bu tür bir vuruş için öyle bir fırça istiyorum ki

You get a brush like this, right?

Bunun gibi bir fırça alıyorsun, tamam mı?

Click to see more example sentences
brush fırçalamak

Thanks very much for the consignment of canvases, colours, brushes, tobacco and chocolate,

Çok teşekkürler, tuvaller, boyalar, fırçalar, tütün, çikolata ve kargo için.

No changing clothes, no makeup, no brushing your hair or teeth!

Kıyafet değiştirmek yok, makyaj yok, saç ve diş fırçalamak yok!

Brushing your teeth isn't naughty or nice, eric.

Dişlerini fırçalamak, iyi ya da yaramazca değildir, Eric.

Click to see more example sentences
brush fırçalama

Henry, stop brushing your teeth.

Henry, dişlerini fırçalamayı bırak.

Fuck jewelry. And fuck brushing teeth.

Mücevherat ve diş fırçalamaya lanet olsun.

brush fırça darbesi

Just a few brush strokes.

Sade, bir kaç fırça darbesi.

Brush strokes are like fingerprints.

Fırça darbeleri, parmak izi gibidir.

brush boya fırçası

Walt Disney's paint brush.

Walt Disney'in boya fırçası.

brush taramak

then comb through with a wide-tooth brush and a comb

Daha sonra seyrek dişli bir tarakla saçınızı tarayın.