English-Turkish translations for brute:

kaba · hayvan · canavar · vahşi · zalim · yabani · düşüncesiz · other translations

brute kaba

Brute force isn't the only option.

Tek seçenek kaba kuvvet değil.

And you.. you know, you're that brute and, rough.. Whatever.

Ve sen sen bilirsin, sen vahşi ve kaba herneysen işte.

Nothing except fate and a dumb brute animal.

Kader ve aptal kaba bir hayvandan başka bir şey yoktu.

Click to see more example sentences
brute hayvan

Nothing except fate and a dumb brute animal.

Kader ve aptal kaba bir hayvandan başka bir şey yoktu.

Your husband is a brute.

Kocan tam bir hayvan!

I'm so happy I even could kiss you, you big homely brute!

O kadar mutluyum ki seni bile öpebilirim, seni koca hayvan!

Click to see more example sentences
brute canavar

Yeah, it's a brute!

Evet, bu bir canavar.

This is no game, brute.

Bu bir oyun değil, canavar.

Mademoiselle does this brute this beast bite?

Matmazel bu vahşi canavar ısırır mı?

Click to see more example sentences
brute vahşi

And you.. you know, you're that brute and, rough.. Whatever.

Ve sen sen bilirsin, sen vahşi ve kaba herneysen işte.

For a brute like you.

Senin gibi bir vahşi için.

There lived in China a brute and cruel shark.

Çin'de zalim ve vahşi bir köpek balığı yaşarmış.

Click to see more example sentences
brute zalim

He is not a good father, he's a disgusting pig, a bloodthirsty brute, a cretinous egomaniac!

O iyi bir baba değil. O iğrenç bir domuz kana susamış bir zalim miskinleşmiş bir benmerkezci!

A brave and bloodthirsty brute

Cesur ve kana susamış bir zalim

There lived in China a brute and cruel shark.

Çin'de zalim ve vahşi bir köpek balığı yaşarmış.

Click to see more example sentences
brute yabani

And who is this handsome brute?

Bu yakışıklı yabani de kim?

Be careful, brute!

Dikkatli ol, yabani!

brute düşüncesiz

This work is for unthinking brutes.

Bu düşüncesiz vahşiler için.