English-Turkish translations for buccaneer:

korsan · other translations

buccaneer korsan

Mr. Smee, who is the most brazen, bold and brilliant buccaneer who ever sailed the briny blue?

Bay Smee mavi denizlerde yelken açan en cesur, en zeki en utanmaz korsan kim?

Good afternoon, and welcome to Delrona Beach's annual Buccaneer Days.

İyi günler, her yıI düzenlenen Delrona Sahili Korsan Günleri'ne hoş geldiniz.

I'm a primate pirate pioneer And these are my brave buccaneers

Ben bir primat korsan önderiyim bunlarda cesur korsanlarım benim.

Click to see more example sentences