English-Turkish translations for buddha:

buda · other translations

buddha buda

Lord Kelvin, I can offer you something much more precious than a single Jade Buddha.

Bak Kelvin, size bir şey teklif edebilirim. Tek bir Yeşim Buda'dan çok daha değerli bir şey.

Not for gold or money, but for the Jade Buddha.

Altın veya para için değil, Yeşim Buda heykeli için.

For Buddha, God came while he sat under a tree.

Buda için Tanrı, bir ağacın altında otururken geldi.

Click to see more example sentences