English-Turkish translations for budget:

bütçe · bütçeli · bütçe yapmak · ödenek · other translations

budget bütçe

Look, there's a budget for everything.

Bak, her şey için bir bütçe var.

The President said it was a budget issue.

Başkan bunun bir bütçe sorunu olduğunu söyledi.

Since when did you get so interested in the budget?

Ne zamandan beri bütçe ile bu kadar ilgilisin?

Click to see more example sentences
budget bütçeli

There's a good script, it's a small budget film.

Küçük bütçeli bir filmde güzel bir senaryo var.

Obviously it's a low-budget film.

Elbette, bu düşük bütçeli bir film.

The most low-budget cable news channel ever.

Gelmiş geçmiş en düşük bütçeli kablolu TV kanalı.

Click to see more example sentences
budget bütçe yapmak

And, hornberger, you and I are gonna slash the budget

Ve Hornberger, sen ve ben bütçede kesinti yapacağız

The university made budget cuts.

Üniversite bütçe kesintisi yaptı.

You do these budget presentations all the time.

Sen bu bütçe sunumlarını her zaman yapıyorsun.

Click to see more example sentences
budget ödenek

But there's a budget crisis.

Ama bir ödenek krizi var.