English-Turkish translations for buffoon:

soytarı · other translations

buffoon soytarı

You red, white and blue buffoon!

Seni kırmızı, beyaz ve mavi soytarı.

He's not actually a buffoon.

O aslında gerçek bir soytarı değil.

Hello. And the little round-headed buffoon That is karl pilkington.

Merhaba. ve karşınızdaki küçük, yuvarlak kafalı soytarı da Karl Pilkington.

Click to see more example sentences