English-Turkish translations for bug:

böcek · can sıkmak · cihaz · hata · meraklı, merak · other translations

bug böcek

This sounds like a bug bite, some kind of allergic reaction.

Böcek ısırığı gibi geldi. Bir tür alerjik tepkime gibi.

It's only a nasty bug.

Bu sadece iğrenç bir böcek.

Usually, if someone catches a bug for others, that person becomes Oppa.

Genelde diğerleri için birisi bir böcek öldürürse, o kişi Oppa olur.

Click to see more example sentences
bug can sıkmak

It's bugging him, too. Isn't it? Uh

Bu onun da canını sıkıyor, değil mi?

Something is bugging me.

Bir şeyler canımı sıkıyor.

That's still bugging me, man.

Bu hâlâ canımı sıkıyor, dostum.

Click to see more example sentences
bug cihaz

Look, I also checked the house and the phone for bugs.

Bak, evi ve telefonu da dinleme cihazları için kontrol ettim.

Yes, first question, where's the bug?

Evet. İlk soru: Dinleme cihazı nerede?

What is that, a bug?

Ne o, dinleme cihazı mı?

Click to see more example sentences
bug hata

I think that's a bug.

Sanırım bu bir hata.

Maybe it's something with bug.

Belki de hata ile bir şey.

Maybe there's a bug in the software.

Belki de yazılımda bir hata vardır.

Click to see more example sentences
bug meraklı, merak

And that bug-eyed J-Cat..

Ve o merakli ruh hastasi.