English-Turkish translations for bugle:

borazan · boru · other translations

bugle borazan

It's not a bugle. It's a trumpet.

Bu bir borazan değil, bir tromept.

It's the birthday cake bugle!

Doğum günü pastası borazanı çalıyor!

Private Swofford reporting for bugle tryout!

Er Swofford borazan sınavına hazırdır!

Click to see more example sentences
bugle boru

I blew a soldier boy's bugle and you gave them two bags of sand?

Ben bir çocuğun borusunu çaldım ve sen onlara iki çuval kum verdin?

Foxes, hounds, bugles, that kind of thing.

Tilkiler, av köpekleri, borular, bu tür şeyler işte.