bugs

My boyfriend, Dylan, spotted me some cash a few months ago and now he's bugging me about it.

Erkek arkadaşım Dylan bir kaç ay önce bana biraz nakit borç vermişti ve şimdi de beni bu konuda rahatsız ediyor.

This sounds like a bug bite, some kind of allergic reaction.

Böcek ısırığı gibi geldi. Bir tür alerjik tepkime gibi.

And there are also dangers like police and bats, rats, claustrophobia, drowning, bugs. Yeah.

Ayrıca polis, yarasalar, fareler, klostrofobi boğulma ve böcekler gibi tehlikeler de var.

Hulk stay in room like bug man say, or bug man get why am I talking like you?

Hulk böcek adamın dediği gibi odada kal ya da böcek adam Neden senin gibi konuşuyorum?

If that thing took them all out, then then that is one nasty bug person.

Eğer bu şey onları yakalamışsa, o zaman o zaman bu bir tehlikeli böcek kişi.

And the same could be said of Bugs Bunny and Superman and Harry Potter.

Ve aynı şey Bugs Bunny, Superman ve Harry Potter içinde geçerli.

But if Bug is important to you, then he's important to me.

Ama Bug senin için önemliyse o zaman benim için de önemli.

Listen to me, you little bug.

Beni dinle, seni küçük böcek.

And there are also dangers like police and bats, rats, claustrophobia, drowning, bugs.

Ayrıca polisler, yarasalar sıçanlar, klostrofobi, boğulma, böcekler gibi tehlikeler var.

What a strange little bug.

Ne tuhaf küçük bir böcek.