English-Turkish translations for builder:

inşaatçı · mimar · kurucu · müteahhit · yapıcılar · other translations

builder inşaatçı

The gentleman builder is right, it's a very logical plan.

Bu inşaatçı adam haklı, Bu çok akıllıca bir plan.

Some men are architects, and others, just builders.

Bazı adamlar mimardır ve diğerleri sadece inşaatçı.

You'll be an educated builder.

Eğitimli bir inşaatçı olacaksın.

Click to see more example sentences
builder mimar

Mr. Bader is quite literally a builder, a man of great vision.

Bay Bader tam anlamıyla bir mimar ve harika bir öngörüye sahip.

Or he might raise castles like Brandon the Builder.

Ya da Mimar Brandon gibi kaleler yapabilir.

Did Tom Builder go to see her?

Mimar Tom onu görmeye mi gitti?

Click to see more example sentences
builder kurucu

Nyborg likes to see herself as a bridge builder.

Nyborg kendisini bir köprü kurucu olarak görüyor.

The Builders wrote these instructions.

Bu talimatları Kurucular yazmış.

The Builders left us this book.

Kurucular bu kitabı bize bıraktılar.

Click to see more example sentences
builder müteahhit

Builders, contractors, and construction workers.

Mimarlar, müteahhitler ve inşaat işçileri.

Were you really a soccer player, a builder, a Kibbutznik and all that?

Sen gerçek bir futbolcu, müteahhit ve Kibutzlu musun? Hepsi bu mu?

A local builder lodged a complaint.

Yerel bir müteahhit bir şikayette bulunmuş.

Click to see more example sentences
builder yapıcılar

The sphere-builders saved the Xindi from extinction.

Küre yapıcılar Xindiler'i yok olmaktan kurtardı.