buildings

I'm sorry, these are real people in a real town Working in a real building with real feelings.

Kusura bakma, bunlar gerçek bir binada çalışan duyguları olan gerçek bir şehrin gerçek insanları.

We're building something and we don't even know what it is.

Bir şey inşa ediyoruz ve ne olduğunu bile bilmiyoruz.

That this country needs more than a building right now. It needs hope.

Bu ülkenin, şu anda bir binadan daha fazlasına ihtiyacı var, umuda ihtiyacı var.

I don't know what's in that building, but it's not Social Security numbers.

O binada ne var bilmiyorum, ama kesinlikle sosyal güvenlik numaraları değil.

A big building for a small town.

Küçük bir kasaba için büyük bir bina.

So I started working on a theory and we started building this station.

Bir teori üzerinde çalışmaya başladım ve bu istasyonu inşa etmeye başladık.

Well, so much for building a better tomorrow.

Daha iyi bir yarın hazırlamak için çok fazla.

You know what this building is?

Bu binanın ne olduğunu biliyor musun!

Looks like they're building something over there.

Şurada bir şey inşa ediyorlar gibi görünüyor.

But this is a big building.

Fakat bu büyük bir bina.