English-Turkish translations for bulge:

şişkinlik · çıkıntı · other translations

bulge şişkinlik

Hey, I don't see a ring, a girlfriend or a bulge.

Ne yüzük görüyorum, ne bir kız arkadaş ne de bir şişkinlik.

There's a man and a woman here dressed in scrubs, and both of them have suspicious bulges in their jackets.

Burada bir adam ve bir kadın var. ameliyat önlüğü giymiş. Ve her ikisinin de ceketlerinde tuhaf bir şişkinlik var

bulge çıkıntı

I'm Count Crotchula,the bulging vampire.

Ben Kont Crotchula, çıkıntılı vampir.

That wonderful bulge and the slender taper.

Hele o muhteşem çıkıntı ve sivrilik yok mu.