English-Turkish translations for bulk:

toptan · eşya · other translations

bulk toptan

But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.

Ama bunlar OEM'lere ya da büyük perakendelere toptan satışlar değil.

These days I'm shopping in bulk.

Bu günlerde toptan alışveriş yapıyorum.

Cream cheese in bulk?

Toptan krem peynir mi?

Click to see more example sentences
bulk eşya

Because warehouses store bulk items and not people, they're usually built cheaply.

Çünkü depolar eşyalar içindir, insanlar için değil. Genellikle ucuza yapılmışlardır.

Because warehouses store bulk items and not people,

Çünkü depolar eşyalar içindir, insanlar için değil.