English-Turkish translations for bulkhead:

bölme · other translations

bulkhead bölme

There's a space behind this bulkhead.

Bu bölmenin arkasında bir boşluk var.

Locked bulkheads. Dead bodies everywhere.

Kilitli bölmeler, ölü vücutlar her yerdeydi.

Open the bulkhead or Rose Tyler dies.

Bölmeyi açın yoksa Rose Tyler ölür.

Click to see more example sentences