English-Turkish translations for bull:

boğa · saçmalık · öküz · saçma · polis · fil · other translations

bull boğa

In every relationship there's a bull and a cow.

Her ilişkide bir boğa, bir de inek vardır.

Usually, things like monsters with bull heads protect secret rooms.

Genellikle, gizli odaları boğa kafalı canavarlar gibi şeyler korur!

I bought you a bull.

Sana bir boğa aldım.

Click to see more example sentences
bull saçmalık

A one, two, three "That's bull," he said

Ve bir, iki, üç "Bu saçmalık" dedi

Oh, come on, that is such bull.

Hadi ama, bu tam bir saçmalık.

This is bull, okay?

Bu saçmalık, tamam mı?

Click to see more example sentences
bull öküz

You bull, stop staring at me.

Seni öküz bana bakmayı kes.

They caught Margarito, Ledezma, The Stag, The Ox, The Bull

Margarito, Ledezma, Geyik, Öküz ve Boğa'yı da yakaladılar.

The bull-market massacre.

Öküz pazarı Katliamı.

bull saçma

Man, that's some bull look, look.

Dostum, bu biraz saçma bak, bak.

This is bull Hanna!

Tam bir saçma Hanna!

bull polis

They call rail cops bulls.

Onlar polislere boğa der.

bull fil

We collided like two bull elephants.

İki hayvan fil gibi çarpıştık