English-Turkish translations for bullet:

kurşun · mermi · işaret · other translations

bullet kurşun

The point is, there's one bullet, and guess who's gonna get it?

Mesele şu ki, bir kurşun var ve tahmin et onu kim yiyecek?

Look like a bullet wound to you?

Sana bir kurşun yarası gibi mi geldi?

What is this bullet?

Bu kurşun da nedir?

Click to see more example sentences
bullet mermi

Isn't that a bullet hole?

Bu bir mermi deliği değil mi?

Now she'll fly here like a bullet.

Şimdi bir mermi gibi uçup buraya gelecek.

There's still one bullet left.

İçinde bir mermi var hâlâ.

Click to see more example sentences
bullet işaret

Titanium shells, depleted uranium bullets It's his signature

Titanyum kovanlar, seyreltilmiş uranyum mermiler Onun işaretleri