English-Turkish translations for bullfight:

boğa güreşi., boğa güreşi · other translations

bullfight boğa güreşi., boğa güreşi

Listen Don Sebastian will certainly be here for the big bullfight.

Dinle Don Sebastian, büyük boğa güreşi için kesinlikle burada olacak.

Not fear of failure, not with a real bullfighter.

Başarısızlık ya da gerçek bir boğa güreşi korkusu değil.

And as previously directed, no bullfight, no tiger hunt.

Ve önceden belirtildiği gibi, boğa güreşi ve kaplan avı yok.

Click to see more example sentences