English-Turkish translations for bullion:

külçe · other translations

bullion külçe

Apart from being a legitimate bullion dealer, Mr Goldfinger poses

Yasal bir külçe tüccarı olmasının dışında, Bay Goldfinger

But instead of dead heroes, they buried gold bullion.

Fakat ölü kahramanlar yerine, altın külçeler gömdüler.

But sir, I like the bullion office.

Ama efendim, ben Külçe Ofisi'nden memnunum.

Click to see more example sentences