English-Turkish translations for bullshit:

saçmalık · saçma · palavra · boktan, bok · zırva · zırvalık · other translations

bullshit saçmalık

That's bullshit, and you know it, And I'm not gonna let you do it.

Bu saçmalık ve sen de biliyorsun ve bunu yapmana izin vermeyeceğim.

What does that mean?" It's bullshit.

Bu tam olarak ne demek oluyor? Saçmalık.

That's bullshit, man.

Bu saçmalık, adamım.

Click to see more example sentences
bullshit saçma

That's a bullshit question.

Bu çok saçma bir soru.

Man, this is some bullshit, man.

Adamım, bu biraz saçma, adamım.

Even if I had an extra man who would want such a bullshit assignment?

Eğer fazladan adamım olsaydı bile kim böyle saçma bir görevi isterdi ki?

Click to see more example sentences
bullshit palavra

That sounds like bullshit to me.

Bu bana palavra gibi geldi.

Yeah, that's cute. but that's bullshit, right?

Çok şeker ama hepsi palavra, değil mi?

Don't bullshit me, you idiot.

Bana palavra sıkma, aptal.

Click to see more example sentences
bullshit boktan, bok

This is bullshit, man, this is fucked up.

Bu çok saçma dostum. Bu çok boktan bir şey.

Dude this is fucking bullshit, man.

Dostum, ne boktan bir bu.

It's a fucking bullshit toy, not a sport.

Bu sikik boktan bir oyuncak, bir spor değil.

Click to see more example sentences
bullshit zırva

Is that bullshit, or is that true?

Bu zırva mı, yoksa gerçek mi?

Come on, man. This is bullshit.

Hadi be dostum, bu zırva.

The official national bullshit story.

Resmi, ulusal zırva hikayesi.

Click to see more example sentences
bullshit zırvalık

But Mathers said it's bullshit though, right?

Ama Mathers bunun zırvalık olduğunu söyledi, değil mi?

Because once a month you get bullshit-philosophical.

Çünkü ayda bir zırvalık filozofu kesiliyorsun.