English-Turkish translations for bully:

zorba · Kabadayı · zorbalık etmek · serseri · zorlamak · ala · kabadayılık etmek., kabadayılık etmek · other translations

bully zorba

He's a bully and a cheat and he's your best friend.

O bir zorba ve hilebaz ve de senin en iyi dostun.

And he's a real bully.

Ve o gerçek bir zorba.

A bully can never be your friend.

Bir zorba asla senin arkadaşın olamaz.

Click to see more example sentences
bully Kabadayı

There's a difference between a fighter and a bully!

Bir savaşçı ile bir kabadayı arasında çok fark var!

This guy is a real bully and he scares easily.

Bu adam tam bir kabadayı ama korkutmak da kolay.

He is clearly a bully and a petty tyrant.

Açık bir şekilde kabadayı ve ufak bir tiran.

Click to see more example sentences
bully zorbalık etmek

Don't bully me Daniel.

Bana zorbalık etme, Daniel.

It's unacceptable to bully someone

Kabul edilemez birine zorbalık yapmak

Sometimes I even enjoyed bullying you.

Bazen sana zorbalık etmekten zevk bile aldım.

Click to see more example sentences
bully serseri

And because he's a bully.

Çünkü o bir serseri.

Man, you're the talkiest bullies I ever met.

Dostum, tanıştığım en çenesi düşük serseri sensin.

bully zorlamak

You? What, you bullied him?

Ne yaptın, onu zorladın mı?

You're a miserable bitch, so you bullied him?

Sefil bir kaltak olduğun için onu zorladın mı?

bully ala

Mrs. Simpson, this school does not hire bullies.

Bayan Simpson, bu okul kabadayıları işe almaz.

bully kabadayılık etmek., kabadayılık etmek

Now, isn't dancing much more fun than bullying?

Dans etmek, kabadayılık yapmaktan daha eğlenceli değil mi?