English-Turkish translations for bulwark:

Sur · other translations

bulwark Sur

Ge Li can a bulwark built in such a short tim defend Xiang Yanzhong's troop?

Ge Li bu kadar kısa sürede yapılan bir sur bizi, Xiang Yanzhong'ın ordusundan koruyabilecek mi?

These stones are for building a bulwark

O taşlar, sur inşa etmek için kullanılacak.