English-Turkish translations for bum:

serseri · aylak · kıç · göt · otlakçı · other translations

bum serseri

He walks out that door, you never see this bum again.

O kapı dışarı yürüyor tekrar bu serseri görmek asla.

Everybody pays the price even a bum like me.

Herkes ücreti öder benim gibi bir serseri bile.

This bum here is my shadow.

Bu serseri de benim gölgem gibi.

Click to see more example sentences
bum aylak

She thinks I'm a bum, like your first husband, right?

Benim de ilk kocan gibi aylak olduğumu düşünüyor, değil mi?

Because he's a bum.

Çünkü o bir aylak.

Ah, shut up and go to sleep, you little bum.

Kapa çeneni ve uyu artık seni küçük aylak.

Click to see more example sentences
bum kıç

Turn around and show me your bum.

Arkanı dön ve bana kıçını göster.

Everybody's got a bum!

Herkeste bir kıç var.

And this is Nelson's bum hole!

Bu da Nelson'ın Kıç deliği!

bum göt

Now it seems a prerequisite to be a fucking bum-boy!

Şimdi de, göt oğlanı olmak için bir ön koşul gibi görünüyor bu!

Now who's the fucking bum-boy?

Kimmiş şimdi göt oğlanı?

You, you fucking bum-boy!

Sensin, sen göt oğlanı!

bum otlakçı

Wally-Bum, come with us.

Otlakçı Wally, gel yanımıza.