English-Turkish translations for bumblebee:

yabanarısı · arı · other translations

bumblebee yabanarısı

I called him King Magnus. And he called me Bumblebee.

Ben ona Kral Magnus derdim, o da bana Yabanarısı.

That's a gift for you, bumblebee.

Bu benden sana bir hediye, yabanarısı.

I killed a bumblebee today.

Bugün bir yabanarısı öldürdüm.

bumblebee arı

All around it's only silence, only bumblebees flying over a meadow.

Etrafta sadece sessizlik var, sadece bal arıları uçuyor çayırda.

This team, not the Bumblebees.

Bu ekip. Yaban Arıları değil.