English-Turkish translations for bumpkin:

hödük · ahmak · other translations

bumpkin hödük

Not bad for a couple of Irish bumpkins.

Bir çift İrlandalı hödük için fena sayılmaz.

He's not just a bumpkin.

O öylesine bir hödük değil.

Perhaps of the bumpkin variety?

Belki de hödük cinsindendir?

Click to see more example sentences
bumpkin ahmak

This lucky bumpkin only two days ago.

Bu şanslı ahmak sadece iki gün önce girdi.

Knock again and say "Shuisheng the bumpkin.

Tekrar çal ve "Ahmak Shuisheng" de.

Country bumpkins' tales!

Taşralı ahmakların hikayeleri!