English-Turkish translations for bungalow:

bungalov · tek katlı ev., tek katlı ev · other translations

bungalow bungalov

Little bungalow on Sunset Boulevard.

Küçük bungalov Sunset Bulvarı üzerinde.

Martha Logan's bungalow.

Martha Logan'ın bungalovu.

Twin Palms Bungalows and Spa.

İkiz palmiyeler, bungalov ve Spa.

Click to see more example sentences
bungalow tek katlı ev., tek katlı ev

lived in a little bungalow on Napa street.

Napa Sokağı'nda küçük tek katlı bir evde yaşıyordum.