English-Turkish translations for bunny:

tavşan, tavşanlar · Tavşancık, tavşancık. · kız · other translations

bunny tavşan, tavşanlar

Does Harvey know about you and his little bunny?

Harvey, sen ve küçük tavşanı hakkında bir şeyler biliyor mu?

Yes, the giant bunny rabbit.

Evet, büyük bir tavşan.

Like a new Cigarette Bunny.

Yeni bir sigaracı Tavşan gibi.

Click to see more example sentences
bunny Tavşancık, tavşancık.

It's just a harmless little bunny, isn't it?

Sadece zararsız, küçük bir tavşancık değil mi?

It's not a real bunny, sweetheart.

Gerçek bir tavşancık değil, tatlım.

Hello, little bunny.

Merhaba küçük tavşancık.

Click to see more example sentences
bunny kız

Yes, I still want my daughter's picture, but on a bunny cake!

Evet, hala kızımın resmini istiyorum ama bir tavşan pastasının üstünde!

A girl can't be a Bunny forever.

Bir kız sonsuza kadar Tavşan olamaz.

Hello, girls, i'm the easter bunny.

Merhaba kızlar. Ben Paskalya Tavşanıyım.

Click to see more example sentences