English-Turkish translations for buoy:

şamandıra · other translations

buoy şamandıra

Isn't that a third buoy?

Üçüncü şamandıra değil mi o?

Larry, without your kinematic flow mapping, we wouldn't know where to drop these buoys.

Larry, senin devimbilimsel akıntı eşleştirmen olmadan, bu şamandıraları nereye bırakacağımızı bilemezdik.

That buoy is underwater.

Şu şamandıra suyun altında.

Click to see more example sentences