English-Turkish translations for bureau:

büro · ofis · şube · other translations

bureau büro

I'm Agent Teresa Lisbon, California Bureau of Investigation.

Ben Ajan Teresa Lisbon, Kaliforniya Araştırma Bürosu.

FBI Bureau Director Charles Bailey Sir.

FBI büro yöneticisi Charles Bailey.

The Temporal Bureau doesn't care how much money you spend.

Geçici Büro harcamak ne kadar para umurumda değil.

Click to see more example sentences
bureau ofis

The local bureau office found us these satellite phones.

Yerel ofis bize bu uydu telefonlarını verdi.

Interpol Offices, Portland Bureau.

Interpol Ofisleri, Portland Bürosu.

Captain Hendrickson's office, homicide bureau.

Yüzbaşı Hendrickson'un Ofisi, Cinayet Bürosu.

bureau şube

Commissioner, Bureau of Prisons.

Hapishaneler Bürosu Şube Müdürü.

I'm McCarthy, Youth Bureau.

Ben McCarthy, Çocuk Şube'den.