English-Turkish translations for bureaucracy:

bürokrasi · other translations

bureaucracy bürokrasi

And it's filled with too much bureaucracy and not enough direct action.

Ve çok fazla bürokrasi var ama yeteri kadar doğrudan bir hareket yok.

Now it seems like it's all bureaucracy and no mission.

Artık her şey bürokrasi gibi gözüküyor. Görev değil.

The bureaucracy won't allow it.

Bürokrasi buna izin vermez.

Click to see more example sentences