English-Turkish translations for bureaucrat:

bürokrat · other translations

bureaucrat bürokrat

He's a bureaucrat, not a warrior.

O bir bürokrat, savaşçı değil.

You're starting to talk like a real bureaucrat, Jacko.

Gerçek bir bürokrat gibi konuşmaya başlıyorsun, Jacko.

This boy's born to be a bureaucrat Born to be obsessive and snotty

Bu çocuk bürokrat olmak için doğdu Saplantılı ve kendini beğenmiş olmak için

Click to see more example sentences