English-Turkish translations for burger:

hamburger · köfte · other translations

burger hamburger

Laurie ate your burger, and then I ordered you another burger, and I ate that burger.

Laurie hamburgerini yedi sonra ben yeni bir hamburger sipariş ettim ve onu da ben yedim.

Yeah, I'd even do ballet for burger and pie.

Evet, hamburger ve turta için ben bile bale yaparım.

Okay, three burgers and a house salad.

Tamam, üç hamburger ve bir ev yapımı salata.

Click to see more example sentences
burger köfte

A Coke, cheeseburger and fries, medium rare on the burger,

Bir kola, çizburger ve kızartma, köftenin üzerine az pişmiş

No, we stopped for a burger!

Hayır! Biz köfte için durduk!

It smells like a burger, tastes like shit.

Köfte gibi kokuyor, bok gibi tadı var.