English-Turkish translations for burglar:

hırsız · soyguncu · other translations

burglar hırsız

I saw a burglar yesterday, and I saw one today.

Dün bir hırsız gördüm, ve bugün de bir tane gördüm.

He's not a burglar, he's our social worker!

O hırsız değil, O bizim sosyal danışmanımız.. O ne?

A burglar was in here.

Burada bir hırsız vardı.

Click to see more example sentences
burglar soyguncu

A little early in the evening for this burglar, isn't it, Commissioner?

Bu soyguncu için akşam biraz erken bir saat, değil mi, Komiser?

What kind of a burglar robs a house and leaves a ring like that on the victim's finger?

Ne türden bir soyguncu bir evi soyar ve böyle bir yüzüğü kurbanın parmağında bırakır?

Just me and the burglar.

Sadece ben ve soyguncu vardık.

Click to see more example sentences