English-Turkish translations for burglarize:

soymak · other translations

burglarize soymak

What kind of a burglar robs a house and leaves a ring like that on the victim's finger?

Ne türden bir soyguncu bir evi soyar ve böyle bir yüzüğü kurbanın parmağında bırakır?

Yeah. NSA and ATF, both burglarizing an art gallery.

NSA ve ATF de sanat galerisi soyar zaten.

NSA and ATF, both burglarizing an art gallery.

Tabi. NSA ve ATF de sanat galerisi soyar zaten.

Click to see more example sentences