English-Turkish translations for burial:

cenaze · defin · cenaze töreni · gömme · gömü · other translations

burial cenaze

We'll give him a proper burial, and then we'll go.

Ona uygun bir cenaze töreni yapacağız, ve sonra gideceğiz.

Let's just give him a proper burial, all right?

Onu düzgün bir cenaze töreniyle gömelim tamam mı?

We will give him a proper burial.

Ona uygun bir cenaze töreni yapacağız.

Click to see more example sentences
burial defin

The carpenter refuses to make her coffin, and that woman needs a proper burial place.

Marangoz tabutunu yapmayı reddetti ve kadın için düzgün bir defin yeri lazım.

Everything ready for the burial?

Defin için her şey hazır mı?

This form of burial is our family custom, Mr. Barnard.

Bu türlü defin bizim bir aile geleneğimizdir, Bay Barnard.

Click to see more example sentences
burial cenaze töreni

We'll give him a proper burial, and then we'll go.

Ona uygun bir cenaze töreni yapacağız, ve sonra gideceğiz.

We will give him a proper burial.

Ona uygun bir cenaze töreni yapacağız.

Here's my mother and this is my aunt's burial.

Bu annem. Ve bu da teyzemin cenaze töreni.

Click to see more example sentences
burial gömme

This is a Fae burial ground.

Burası bir Fae gömme gölgesi.

Of course, Western culture's developed its own burial rituals.

Elbette Batı kültürü kendi gömme törenlerini geliştirdi.

How about headstones and burial vaults?

Mezar taşları ya da gömme kasalarda peki?

Click to see more example sentences
burial gömü

The workers found an old burial.

İşçiler eski bir gömü buldu.

A burial ground.

Bir gömü alanı.