English-Turkish translations for burlap:

çuval bezi · other translations

burlap çuval bezi

Kaptain Kazakhstan is really rocking that burlap sack.

Kaptan Kazakistan'ın şu çuval bezi torbası harika gerçekten.