English-Turkish translations for burner:

yakıcı · other translations

burner yakıcı

That's my friend, smart, pretty, and quite a fat burner.

Evet, bu benim arkadaşım, akıllı, güzel ve oldukça iyi bir yağ yakıcı.

Yeah. A book burner to boot.

Evet Kovulacak bir kitap yakıcı.