English-Turkish translations for burnt:

yanık · other translations

burnt yanık

Maybe you messed up the translation, and that's why it tastes like burnt tires.

Belki de yanlış tercüme ettin ve o yüzden tadı yanık tekerlek gibi oldu.

Yeah, it smells like burnt popcorn.

Aynen yanık patlamış mısır gibi kokuyor.

No, baby, that ain't burnt.

Hayır, bebeğim, yanık değil.

Click to see more example sentences